Soortenrijkdom

Biodiversiteit, de soortenrijkdom die doet leven, is hèt thema van nu. Lokaal probeer ik daaraan bij te dragen, bestuurlijk en in teksten voor de lokale krant. Hieronder een keus uit die teksten.

Unieke conferentie van drie gemeenten committeert zich aan basiskwaliteit voor natuur

Drie gemeenten kwamen in de raadszaal van Goirle op de laatste middag van oktober 2019 bij elkaar over biodiversiteit: Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Gilze-Rijen schoof spontaan aan. Wethouders, ambtenaren en leden van Biodiversiteitsteams luisterden naar een presentatie over vogels en biodiversiteit, waarna ze zich over werkgroepen verdeelden. De middag eindigde met diverse afspraken en initiatieven, waaronder een krachtige motie, ingebracht in de drie gemeenteraden. Biodiversiteit staat voor een fors en aaneengesloten gebied in één klap hoog op de agenda…

Stikstof: ‘Er is kans op herstel, als we nú in actie komen.’

De Brabantse Milieufederatie (BMF) had een flink gezelschap en twee prominente sprekers uitgenodigd in het Interpolisgebouw in Tilburg om de koers te bespreken voor ‘de stikstofcrisis’. Stikstof is een hot issue sinds de Raad van State een aantal besluiten vernietigde van de provincie Noord-Brabant, genomen op basis van het ontoereikende Programma Aanpak Stikstof (‘PAS’) van de rijksoverheid. Daarna moest landelijk een reeks van projecten worden stilgelegd omdat ze de stikstofniveaus verhogen. De discussie gaat nu onder meer over halvering van de veestapel. Anders dan bij het debat van het B-team in Goirle over voedselproductie waren er in Tilburg geen tegengeluiden van boeren…

Gezonder produceren en natuurlijker eten: dat gaat iedereen aan

De avond over voedsel en natuur beloofde informatie en debat en beide kwamen er. Een artikel vooraf in Goirles Belang bracht veel boeren naar de bibliotheek: ze voelden zich tekort gedaan. De Nederlandse landbouw behoort tot de wereldtop, wat hier is ontwikkeld is indrukwekkend, meldde Victor van het B-team in zijn opening. Maar grote partijen als supermarkten en banken maken de dienst uit en de intensieve productie put de grond uit en pakt erg slecht uit voor natuur, milieu en gezondheid…


Warandelezing 2019: ‘Biodiversiteit heeft ons nodig en wij hebben biodiversiteit nodig’

Voor de Warandelezing 2019 was de directeur van een beroemd museum gevraagd: Koos Biesmeijer van Naturalis in Leiden. Zijn coreferent, gedeputeerde Rik Grashoff, kreeg van de volle zaal de lastiger vragen. De jaarlijkse Warandelezing bevordert gesprekken over duurzaamheid in Noord-Brabant en wordt georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie en enkele fora van de Tilburgse universiteit…