Blogs

Op alle andere pagina’s van deze website zijn auteurs aan het woord, vaak gezaghebbend en altijd interessant (anders stonden ze hier niet). Hier debiteer ik in de vorm van blogs enkele eigen meningen.

Internet: van vrijheid naar verantwoordelijkheid

Internet en sociale media zijn in het defensief. Na optimistische jaren dringen nadelen en risico’s zich op. Informatie blijkt onbetrouwbaar en privacy handelswaar, digitale criminaliteit organiseert zich wereldwijd en vrije verkiezingen worden van buiten gemanipuleerd. Internet heeft afhankelijk en kwetsbaar gemaakt. Managers, bestuurders en ondernemers volgen de digitale trans­formatie en ‘ontwrichten’ – of ze wórden …


Herdenken en vieren

We herdenken de oorlog en vieren de vrijheid. Maar de oorlog die we herden­ken raakt vertekend en pratend over vrijheid missen we de ernstigste bedreigingen.  Over de oorlog leren we van games, speelfilms, documentaires en op historische plekken waar we ‘beleving’ zoeken. Op wat vrijheid is ontnemen we onszelf het zicht. Een discussiebijeenkomst en een …